Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de consument sluit met lots-of-fashion.nl. Door te bestellen via de webshop van lots-of-fashion.nl, accepteert de consument de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en betaling

Alle genoemde prijzen in de webshop lots-of-fashion.nl zijn in euro’s, inclusief BTW. Typ-, druk- en prijsfouten voorbehouden. Per bestelling binnen Nederland berekend lots-of-fashion.nl €3,95 handeling- en verzendkosten. Wanneer u voor 75 euro of meer een bestelling plaatst, zijn de verzendkosten gratis. Bij internationale zendingen worden de verzendkosten tijdens het bestelproces berekend. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het land van bestemming.

De consument kan bij lots-of-fashion.nl met iDeal betalen. 

De transacties met iDeal worden secure afgehandeld. Dit betekent dat de betalingsgegevens, die worden doorgegeven om de betaling te verrichten, volledig zijn afgeschermd. Voor de afhandeling van de transacties maakt lots-of-fashion.nl gebruik van de internetkassa van Omnikassa.

Na betaling ontvangt de consument per e-mail een bevestiging dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen. Het is dus belangrijk dat het e-mailadres juist ingevoerd wordt.

Artikel 3. Levering

Na ontvangst van de betaling door lots-of-fashion.nl, wordt de bestelling normaliter uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen verstuurd. 

Afhankelijk van de bestemming gelden de volgende levertijden na versturen vanuit lots-of-fashion.nl:
Nederland: bezorgd binnen één (1) tot twee (2) dagen 
Europa: bezorgd binnen twee (2) tot vijf (5) dagen 

De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van levertijden geven de consument geen recht op schadevergoedingen en/of het annuleren van de order. In tijden van uitverkoop kan lots-of-fashion.nl niet garanderen dat de bestelling binnen deze termijn verstuurd wordt.

Indien de consument de bestelling wenst af te halen in een van de filialen in Hoogerheide, Kapelle of Oost-Souburg, dan kan dit tijdens het bestelproces worden aangegeven.

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheid

lots-of-fashion.nl is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van lots-of-fashion.nl. Iedere aansprakelijkheid van lots-of-fashion.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan lots-of-fashion.nl verschuldigd is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van lots-of-fashion.nl tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

Artikel 6. Ruilingen/retourzendingen

lots-of-fashion.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren en de consument te bedienen van juiste informatie over de artikelen op lots-of-fashion.nl. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

Voor ruilingen en/of retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:

 • De artikelen kunnen, op eigen kosten, worden geretourneerd. Retouradres: Lots of Fashion, Raadhuisstraat 47, 4631 NB Hoogerheide
 • Artikelen die via de webshop van lots-of-fashion.nl zijn gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden worden geruild en/of geretourneerd.
 • Artikelen gekocht met korting kunnen geruild worden, mits nog op voorraad.
 • De artikelen moeten per omgaande, maar uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres, aan lots-of-fashion.nl geretourneerd zijn.
 • De artikelen moeten in originele staat van verzending zijn, ongewassen, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking.
 • Het retourformulier moet met de retourzending worden meegestuurd(retourformulier).
 • Bij ruilingen geldt dat als de gewenste artikelen niet meer te leveren zijn, lots-of-fashion.nl de consument hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stelt.
 • Artikelen kunnen ook geruild of geretourneerd worden bij een van de lots of fashion filialen (klik hier voor de vestigingsadressen).
 • lots-of-fashion.nl accepteert uitsluitend retourzendingen die voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden. Als lots-of-fashion.nl de retourzending heeft ontvangen, wordt dit per e-mail bevestigd aan de consument.
 • Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de artikelen worden overgemaakt.
 • Bewaar ten alle tijden, mits beschikbaar, het verzendbewijs van de retourzending tot de retourbevestiging van lots-of-fashion.nl is ontvangen. Mocht de retourzending zoek raken, dan heeft lots-of-fashion.nl een bewijs van verzending nodig om eventueel over te gaan tot een schadevergoeding.

Artikel 7. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. lots of fashion verzoekt daartoe het contactformulier in te vullen. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, restitueert lots-of-fashion.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen.

Indien de bestelling reeds is verstuurd, zal de retourprocedure moeten worden gevolgd zoals beschreven in artikel 6. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Artikel 8. Klachten

lots-of-fashion.nl doet er alles aan om een goed product te leveren. Mocht een kledingstuk desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de consument binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling hiervan een melding te maken via ons contactformulier. lots-of-fashion.nl zal proberen het probleem, zo spoedig mogelijk, in overleg met de consument op te lossen. Teneinde om de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoekt lots-of-fashion.nl de aanwijzingen strikt op te volgen.

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) dagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 9. Privacy

lots-of-fashion.nl zal persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeenkomst, eventuele marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie.

Artikel 10. Overmacht

lots-of-fashion.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de bestelling te annuleren. lots-of-fashion.nl stelt de consument, in dit geval, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. lots-of-fashion.nl is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, mits dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij overmacht is onder andere sprake in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het computersysteem en storingen in het transport, ongeacht of zich dit voordoet bij lots-of-fashion.nl of bij haar toeleveranciers.

Artikel 11. Diversen

lots-of-fashion.nl behoudt het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

lots-of-fashion.nl is onderdeel van Lots of fashion staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20081496. BTW nummer: NL 8048.555.84.B01

Artikel 12. Vragen?

Vragen kunnen gesteld worden middels ons contactformulier of door contact op te nemen met de klantenservice van lots-of-fashion.nl.

Mocht een besteld artikel niet meer op voorraad zijn, dan kan lots-of-fashion.nl proberen dit artikel na te bestellen bij de leverancier. Mocht blijken dat het artikel niet meer of te laat wordt geleverd, dan kan de order binnen dertig (30) dagen zonder opgaaf van reden geannuleerd worden. Dit volgens de Wet Koop op Afstand. lots-of-fashion.nl restitueert het betaalde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen.